مفهوم حاکمیت قانون، نفی حکومت شخص و تاکید بر حکومت قانون است. سازمان پروژه عدالت جهانی  با توجه به شاخص های 8گانه و بیش از 40 زیر شاخص در نظر گرفته شده برای حاکمیت قانون ، همه ساله کشورهای جهان را رتبه بندی می کند .شاخص های اصلی در این رتبه بندی عبارتند از : محدودیت اختیارات دولت ، عدم وجود فساد ،دولت باز، حقوق اساسی ،نظم و امنیت ،عدالت مدنی وعدالت کیفری. بازه نمره 0 (خیلی کم) و 1(خیلی زیاد) برای تمامی شاخص ها و زیر شاخص ها اعمال شده و سپس نمره کل محاسبه شده است و رتبه بندی کشورها بر اساس آن ارائه گردیده است. 8 فاکتور اصلی در این رتبه بندی عبارتند از :

فاکتور 1 :محدودیت اختیارات دولت ، فاکتور 2: عدم وجود فساد ، فاکتور 3: دولت باز ، فاکتور 4: حقوق اساسی ، فاکتور 5: نظم و امنیت ، فاکتور 6: نظارت منظم ،فاکتور 7: عدالت مدنی، فاکتور 8: عدالت کیفری

 در جدول زیر رتبه بندی کشورها در سال 2016 به همراه امتیاز کسب شده در این سال مشاهده میشود. رتبه هر کشور در هر دوسال روی نمودار مشخص گردیده است. . همچنین در فایل اکسل ، رتبه و نمره کلی 113کشور جهان ، رتبه و نمره کشورها در تمامی شاخص ها و زیر شاخص ها در سال 2015 و2016 قابل مطالعه می باشد.

- ایران در سال 2016 با دوپله صعود نسبت به سال 2015 در رتبه 86 این فهرست با امتیاز 0.47 قرار دارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()