مدیریت استراتژیک اپــــــــل 2014

10 / 10
از 1 کاربر

APPLE

فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک اپــــــل - 2014 - 42 اسلاید

محتوی فایل

معرفی وتاریخچه اپــــــــل

بیانیه ماموریت

بیانیه چشم انــــــداز

استراتــــژی

فرهنگ شرکتی

رتبه و ارزش برند 2014

لوگــــــــــو و تغییرات

محصولات

مدیر عامل و تغییرات مدیریتی

در درآمد کل اپل 2014-2004 

درآمد خالص اپل 2014-2005  

سهم بازار جهانی سال  2015-2012

سهــــم بازار سیستم عامل گوشی های موبایل2015-2012

تعداد کارکنان شرکت اپل 2014

مقایسه درآمد کل اپل و گوگـــــل 2014-2004

مقایسه درآمد کل اپل سه ماه اول 2012 تا سه ماه سوم 2015 بر اساس منطقه جغرافیایی

مقایسه درصد درآمد کل اپل سه ماه اول 2012 تا سه ماه سوم 2015 بر اساس محصولات مختلف

استراتژی تبلیغات

ماتریس وضعیت نسبت به رقبــــــا

ماتریس سوات SWOT  

ماتریس Space

ماتریس EFE

ماتریس IFE

ماتریس CPM

مطالب مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()