مدیریت استراتژیک بوئینگ 2015-2014

8 / 10
از 2 کاربر

BOEING

فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک بوئینگ -  2015-2014   52اسلاید

محتوی فایل

معرفی وتاریخچه بوئینگ

حوزه های اصلي فعاليت بوئينگ

چشــــم انداز و تحقق آن

استراتــــژی

ارزشهای بوئینگ

بیـــــانیه ما موریت

تغییرات لوگـــــو از ابتدا تا کنون

کارکنــــان 2014- 2010

مدیرعـــــامل

مــــــدل مدیریتی

معرفی کامل محصولات

نگاهی به ایرباس تنها رقیب جدی بوئینگ

تحویل هواپیما توسط بوئینگ  وایرباس 2015-2000

تحویل هواپیما توسط بــــــوئینگ بر اساس نوع هواپیما 2015-2000


مقایسه تعداد سفارشات ارائه شده به بوئینگ و ایرباس2015-2000

درآمد جهانی بوئینگ 2014-2007

سود جهانی بوئینگ 2014-20011

هزینه های تحقیق و توسعه2014-2000

پنج نیروی رقابتی پورتر

ماتریس سوات swot

تحلیل ماتریس IFE

تحلیل ماتریس EFE

تحلیل ماتریس CPM

تحلیل ماتریس BCG

ماتــــریس استراتژی اصلی

مطالب مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()