رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص امید به زندگی (سن)

10 / 10
از 1 کاربر

سال 2015

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضوی از آن جامعه چند سال می‌تواند توقع حیات داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی از یک سو و میزان درآمد ،رفاه ،شادی و... از سوی دیگر بهبود یابد امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست.

این آمار که توسط بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است ، کشورها را بر اساس همین شاخص رتبه می کند. درجدول زیر این رتبه بندی در سال 2015 در مجموع زن ومرد و به تفکیک برای تمام کشورها مشخص شده است.در فایل اکسل ضمیمه نیز می توانید این آمار را برای تمامی کشورها از سال 1960 تا 2015 در بازه های 10 ساله مطالعه نمایید.

- ایران با 75.5 سال سن در مجموع زن ومرد (مرد:74.5 و زن: 76.6 سال) در رتبه 62 این جدول در سال2015 قرار دارد

رتبه بندی کشورها براساس شاخص امید به زندگی

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()