شاخص شکاف جنسیتی شاخصی مقایسه ای بین دو جنس (زن و مرد)  است که برای اولین بار در سال 2006 توسط انجمن جهانی اقتصاد (World Economic Forum) معرفی شده است .به طور کلی شاخص شکاف جنسیتی با بررسی ابعاد گوناگون در کشورهای مختلف می کوشد میزان برابری یا نابرابری  بین زن و مرد را به صورت کمی بیان کند.  این شاخص از چهار فاکتور اصلی مشارکت و فرصت های اقتصادی ، دستاوردهای آموزشی ، بهداشت و بقا و توانمندسازی سیاسی تشکیل شده است که هر کدام از آنها از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند :

فاکتورهای شاخص شکاف جنسیتی

شاخص شکاف جنسیتی عددی بین 0 تا 1 است که این شاخص هرچه به 0 نزدیکتر شود شاهد شکاف بیشتر بین زن و مرد خواهیم بود . به عبارتی عدد شاخص 0 بیانگر نابرابری مطلق و شاخص 1 نشانگر برابری کامل جنسیتی در یک کشور است .به طور مثال عدد 0.7 در این شاخص برای یک کشوربیانگر این است که زنان در آن کشور از 70% حقوق مردان برخوردارند. لازم به ذکر است قبل از تدوین نهایی این شاخص به همین شکل نسبتها برای تمامی فاکتورها و زیر شاخص های آن محاسبه شده و با توجه به آن شاخص کلی شکاف جنسیتی برای هر کشور مشخص می شود . 

در جدول زیر رتبه بندی منتشرشده کشورها براساس شاخص شکاف جنسیتی در سال 2016 را مشاهده می نمایید . همچنین در ادامه جدول کاملی از رتبه و امتیاز ایران در تمامی زیرشاخص ها آورده شده است .( توضیح تکمیلی اینکه به طور مثال در جدول مربوط به ایران شاخص بهداشت و بقا 0.971 می باشد که نشان میدهد در این فاکتور در ایران زنان از 97% حقوق مردان بهره مند هستند)

رتبه بندی کشورها براساس شاخص شکاف جنسیتی

مطالب مرتبط

مشاهده بیشتر

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()