برده داری مدرن به شرایطی اطلاق می شود که در آن نیروی کار (یک فرد) بدون خواست و اراده خود او از طریق ابزارهایی چون خشونت، تهدید، فریب، اجبار و سوء استفاده از قدرت مورد بهره برداری یک فرد یا سازمان قرار می گیرد.

در نمودار زیر 20 کشور با بیشترین درصد جمعیت خود در برده داری مدرن مشخص شده اند. در فایل اکسل ضمیمه نیز رتبه بندی 167 کشور بر اساس این شاخص به همراه تعداد و درصد از جمعیت برده داری مدرن قابل مطالعه می باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()